Sportstunet

Et overnattingsbygg med 160 senger (max utnyttelse) knyttet til Meråker Videregående Skole (MVS) og omliggende idrettsanlegg, ble bygget ferdig i september 2012. Under hele utviklingen av konseptet har vi arbeidet tett sammen med MVS og Meråker Kommune om løsninger og utforming.

Bygget er tilrettelagt for at det fleksibelt kan brukes til både store arrangement og mindre samlinger for kretslag, rekruttlag og landslag som ønsker å benytte seg av anleggene ute og inne. Bygget blir varmet opp av eget anlegg med vannboren varme fra bergvarme anlegg. Sportstunet eies av Skylight Holding AS og drives av MVS. Kontakt administrasjonen ved MVS for leie. Dere vil få et flott opphold på Sportstunet, og være i umiddelbar nærhet til haller, uteanlegg og kantine.

Kart