Idrettstunet.Lauvlia hybeltun


Et nytt hybeltun som ligger vegg i vegg med Meråker Videregåede Skole, ble bygget ferdig i august 2013. Det består av 10 leiligheter med to hybler i hver. Til sammen bor det 20 elever her i skoleåret 2013/2014 . Tunet ligger i umiddelbar nærhet til Sportstunet og Meråker Videregående skole. Det er lagt stor vekt på gode boforhold, nærhet til skolen og idrettsanleggene og en trygg tunløsning sammen med Sportstunet. I dette skolåret bor det på tunet 1.klassinger som kommer langveisfra for å bo på hybel og elever med spesielle behov.

Meråker Videregående Skole (MVS) har etablere et eget opplæringsprogram for 1.klassingene. Opplæringen omfatter renhold, matlaging, leksearbeid etc. Leilighetene er fullt møblert, har alt utstyr og innlagt bredbånd med internett og tv-kanaler i Alt i Boks. Ta kontakt med oss eller Marit Johannesen ved MVS for nærmere informasjon.

Vi anbefaler deg å lese igjennom boreglene og husleiekontrakten nøye før signering.

Kart