Meråker

Meråker kommune ligger lengst sørøst i Nord-Trøndelag Fylke, og grenser mot Sverige, Stjørdal, Verdal, Selbu og Tydal. Meråker har ca 2500 innbyggere. Fra Meråker er det 48 km å kjøre til Trondheim Lufthavn, Værnes og 80 km til Trondheim by.

Meråker Kommune er på 1.274 kvadratkilometer, og mesteparten av dette arealet består av fjell, vide vidder og skog. Fjellheimen er full av flotte turmuligheter, med mange merkede turistløyper og ikke minst 26 fjelltopper på over 1000 meter.

De første spor etter mennesker i Meråker er mer enn 6000 år gamle. Den første delen i bygdenavnet kommer antagelig av merr (hest), mens det siste leddet viser til en åker. Bygda har hatt smelteindustri i mer enn 2000 år. De eldste rester etter jernsmelting er datert til ca 350 år f.Kr., mens det er funnet tufter av en koppersmeltehytte datert til ca 1250 e.Kr. På 1700-tallet ble det etablert kopperverk og i 1898 ble det åpnet en karbidfabrikk i Kopperå. Både den eldste smeltehistorien og mye av den nyere tids smelteverksindustri er bevart ved Gilså hytte og ved industrimuseet i Kopperå.

Vil du lese mer gå inn på www.meraker.com eller www.meraker.kommune.no.

 

Kart