Kontakt

Hybeltunet         Meråker Videregående Skole

 
Gjert Henrik Nicolausson                           Marit Johannesen/Marius Ringen

Tel: +47 915 92 724                                   Tlf: 74 81 20 50

E-post: gjerthn@online.no                         E-post: meraker.vgs@ntfk.no


 
________________________________________________________________________________________________________

 

Kart